Nytt sjøkabelanlegg er et viktig tiltak for å sikre strømforsyningen til regionen. SUS har totalentreprisen for prosjektet som innbefatter både sjø og landarbeider. Verdien på kontrakten er på rundt 41 millioner.

Daglig leder Runar Mørch sier han er fornøyd over at SUS har blitt tildelt oppdraget.

Stor kontrakt
- Dette er en forholdsvis stor kontrakt som skal gjennomføres i løpet av bare fem måneder. Dett viser at selskapet er konkurransedyktig og har kompetanse for å kunne gjennomføre prosjekt av en slik størrelse, sier Mørch.

Seløy Undervannsservice AS ble stiftet i 1987 og driver med alle typer maritime oppdrag. Hovedoppdragsgivere er kraftselskaper og oppdrettsnæringen, men de driver også innenfor sjøledning, slep, grunnboring, søk og inspeksjoner, berging og heving, samt andre dykkertjenester. Selskapet har 59 ansatte der rundt halvparten er bosatt i Herøy og Dønna.