Avtalen innebærer at brønnbåtselskapet er sikret frakt av fisk for NovaSea As og Salten Aqua As til ut 2015.

God kontrakt
Jonny Hansen og Arnt Erling Paulsen i Norsk Fisketransportgruppen, opplyser til Herøyfjerdingen at dette er en god kontrakt som sikrer videre god drift i selskapet.

- I hovedsak er det brønnbåten Havtrans som skal benyttes i denne kontrakten, men det blir også en del samkjøring med brønnbåten Novatrans.

Ligger an til nybygg
De to medeierne og gründerne forteller at NovaSea og Salten Aqua også har signalisert at de er interessert i å utvikle seg videre sammen med dem og vurderer å få inn en større båt på lengre sikt.

- Slik det ligger an nå er det mest trolig at det blir bygd et nytt fartøy i Tyrkia. Vi har allerede vært og sett på forholdene og det foreligger tegninger på en ny båt, sier Jonny Hanssen og Arnt Erling Paulsen.

70 meter lang
Dersom den blir bygd blir den på 2000 m3 og 70 meter lang. Til sammenligning er Novatrans på 1200 m3 og 62 meter lang. Novatrans ble for øvrig døpt ved Herøy Brygge 2. april 2011 og var da verdens mest moderne brønnbåt.

100 ansatte
- Norsk Fisketransportgruppen opererer fra trøndelagsgrensen og nordover helt til Finmark og har 100 ansatte der omtrent halvparten av dem kommer fra Helgeland, sier Jonny Hanssen til Herøyfjerdingen.

NFT Gruppen har også langsiktige avtaler med Mainstream som er lokalisert i nordre del av Nordland og Finnmark, samt YNO-gruppen som er oppdrettere som er lokalisert i Nord-Trøndelag.

Namsos Trafikkselskap ASA (NTS) er hovedaksjonær i selskapet med 68,8 % av aksjene etter at Harry Bøe og hans medeier Børge Lorentzen i Skipsinvest AS solgte sine aksjeposter i mars i år. Jonny Hanssen og Arnt Erling Paulsen eier 31,2 % av selskapet via sine investeringsselskaper.