Ny inspektør og tre nye lærere til nytt skoleår

1_HS
Med Ann-Kristin Lenning som ny inspektør, tre nye lærere og 14 forventningsfulle 1. klassinger er rektor Lars Olav Mogård Larsen ved Herøy sentralskole nesten klar for skolestart mandag om en uke.
Det gjenstår bare noen planleggingsdager denne uka. Dessuten skal alle lærebøkene på plass.
 
Det siste er Ann-Kristin Lenning er i full gang med å få orden på. Hun er i første omgang vikar for Alf Rune Olsen som er sykemeldt.
 
Lenning har de siste årene delt seg mellom voksenopplæring og grunnskolen. Nå blir det kun grunnskole.
 
Sammen med rektor Mogård Larsen ser hun fram til å ønske tre nye lærere velkommen til Herøy sentralskole.
 
Disse er :
 
- Birgit Fossheim fra Sandnessjøen som i halve stillingen sin skal inn i voksenopplæringa for Ann-Kristin Lenning.
- Bente Karlsen, herøyfjerdingen som etter endt lærerutdanning i Bodø nå flytter heim til Herøy. Hun skal jobbe på småtrinnet.
- Kaare Stenseng som skal jobbe halv stilling og da på mellomtrinnet.
 
Stenseng sa, som nok de fleste nå vet, opp sin stilling som prest i Dønna like før sommeren. Han har på ettervinteren vikariert som prest i Herøy i sin kone Annettes fødselspermisjon.
 
Nytt leksehjelp-tilbud
179 elever vil stå klare på trappa foran Lars Olav Mogård Larsen klokken halv ni mandag morgen om en uke.
 
Det er bare to færre enn skolen startet forrige skoleår med, til tross for at avgangskullet talte hele 24 elever.
 
Det skyldes at skolen fikk en del flere elever i løpet av skoleåret i fjor.
 
Nytt av året er at det blir tilbud om leksehjelp for elevene fra 1. til 4. klasse. Dette blir det tilbud om tre ganger i uka og tidspunktet blir sjette time, slik at alle kan delta.
 
Sentralskolen viderefører også tilbudet om leksehjelp for mellomtrinnet, i tillegg til veiledningstimene som omfatter hele skolen. Disse timene blir lagt etter tredje time, slik som i fjor.
 
Reviderer ordensreglene
Ordensreglene har ikke vært revidert på lenge. Når nå tiden er kommet, ønsker rektor Lars Olav Mogård Larsen å snu den gamle tenkemåten på hodet.
 
- Tidligere har skolen latt alle elevene få starte på "God" i orden, og så trukket for ulike ting gjennom skoleåret.
 
Jeg vil snu det hele på hodet og la elevene starte på dårligste karakter og jobbe seg opp til å gjøre seg fortjent til beste karakter, sier Mogård Larsen.
 
Samtidig foreslår han at ordenreglementet skal bli svært så konkret i hva som skal til for å få de ulike karakterene.
 
- Den ene årsaken er at elevene skal vite hva de blir vurdert ut fra. Dessuten syns jeg det er greit å sette dette på sakskartet for lærerne, sier rektoren.
 
Skal si fra 
Han ønsker også gjennom ordensreglene å tydeliggjøre at det forventes at elevene sier fra om mobbing og andre ulovlige ting.
 
- Slik er det også i dagliglivet. Man kan bli straffet for ikke å si fra. Jeg ønsker å fokusere på forpliktelsene man har overfor fellesskapet.
 
Det er ikke snakk om noen form for kollektiv avstraffelse, men det er viktig at alle er sitt ansvar bevisst, avslutter rektor Lars Olav mogård Larsen om ordensreglenementet som i høst skal ut på høring til skolens ulike instanser.
 
Flere kompetansedager
Nytt av årets er også at lærerne dette skoleåret skal ha hele sju planleggings- og kompetansedager.
 
Onsdag og torsdag denne uka er det planleggingsdager for alle lærerne, og fredag avvikles den første av i alt fem kompetansedager.
 
Dette skjer for at lærerne skal være best mulig forberedt og samtidig heve kompetansen. Ingen av de omkringliggende kommunene har så mange kompetansedager.
 
Dette tas ikke av elevenes skoledager, som dette skoleåret som tidligere blir 190 dager.
1_HS

Annonser