Ny hovedvannledning satt i drift

Driftsoperatør Odd Arne Svinøy er her ved et viktig knutepunkt for vannforsyningen i Herøy og sjekker at alt fungerer som det skal.

Torsdag 1. september ble det satt i drift ei ny hovedledning for vann fra Skagavågen på Dønna til Hestøya i Herøy. Dette sikrer en mer stabil vannforsyning i kommunen.

- Hensikten med den nye vannledninga er å få et mer stabilt vanntrykk i nettet når det er stort vannforbruk. Den nye vannledninga forsyner næringsparken med vann og i tillegg høydebassengene og videre mot øyene i sør.

- Vi har hatt den nye vannledninga i drift i rundt en uke og jeg ser nå på kurvene at vi ligger stabilt på et vanntrykk på mellom 5,5 og 6 kilo. Dette påvirkes heller ikke av om fabrikken til Mowi bruker lite eller mye vann, opplyser driftsoperatør for vann og avløp Odd Arne Svinøy til Herøyfjerdingen.

I følge Svinøy er også den nye vannledninga viktig i forhold til driftssikkerheten i nettet, i og med at vanntilførselen kommer inn flere veier.

- Vi kan nå lettere gjøre utbedringer på hovednettet uten å stenge vanntilførselen for alle abonnenter. Det er også tatt i bruk en større dimensjon på rørene slik at det er tatt høyde for en økning av vannforbruket.

Kostnadene med den nye vannledninga kommer ifølge Svinøy på rundt 8 millioner kroner.

Herøy kommunale vannverk dekker vannforsyningen for store deler av kommunen. Vannbehandlingsanlegget er plassert på Teigstad i Dønna. Beboerne i områdene Teigstad og Åkvik på Dønna får også vann fra dette anlegget. Herøy og Dønna vannverk er også koblet sammen og kan forsyne vann begge veier i en eventuell nødsituasjon. På Dønna er hovedledningen lagt på land fra Teigstad til fordelingskum ved Skagavågen. Herfra går en ledning nordøstover til Staulen og Seløy, mens en sjøledning går over Dønnessundet til Kippervika på Nord-Herøy.

Det er det lokale firmaet Seløy Undervannservice som har utført arbeidet som en totalentreprise. Structor AS har bistått Seløy undervannservice med prosjektering av jobben og det er det lokale firmaet Olaf Pettersen AS som har utført landarbeidet. Det ble også utført borring under vei av fylkesvei 828 av firmaet Polar Pel fra Mo i Rana..

Her er Seløy undervannsservice i gang med å legge sjøledninga i midten av mars.
Her er Seløy undervannsservice i gang med å legge sjøledninga i midten av mars.
Ny hovedvannledning satt i drift_kjerneborring
Firmaet Polar Pel ble leid inn for å borre under fylkesveien.
Mowi og næringsparken har i tillegg til resten av kommunen har nå fått mer stabil vannforsyning. (Foto:Yngve Magnussen)
Mowi og næringsparken har i likhet med resten av kommunen nå fått mer stabil vannforsyning. (Foto: Yngve Magnussen)

Annonser