Avtalen innebærer at idrettslaget får 75 000 kroner hvert år som de kan disponere til ulike tiltak.

I avtalen står det at pengene skal gå til treningstøy (treningsdrakter, singletter, shortser), talentutvikling og nødvendig utstyr. I tillegg er også sponsing i forbindelse med reklameskilt på Herøy stadion og Marine Harvest Cup i badminton innbakt i den nye avtalen.

En god del av sponsorbeløpet brukes til å subsidiere lagets treningsdrakt (HIL-drakt) slik at den kan kjøpes av medlemmene til en svært gunstig pris.

- Herøy idrettslag jobber med at medlemmene skal føle tilhørighet og være stolt av idrettslaget sitt. Derfor er det viktig at alle har råd til å kjøpe HIL-drakta. Å ha Marine Harvest med på lag, gjør at vi kan selge den for 350 kr for barn og 500 for voksne. Det at mange av utøverne våre har foreldre som jobber ved bedriften gjør at mange føler stolthet og er glad for logoen på ryggen, sa leder i idrettslaget, Kirsti Iversen da avtalen ble undertegnet.

Som hovedsponsor vil Marine Harvest bli profilert i en rekke sammenhenger der idrettslaget er representert. 

Nasjonale talenter i badminton
- Når det gjelder talentutvikling så har idrettslaget per dags dato to ungdommer som er med i nasjonal satsing i badminton. Vi ønsker at disse skal få være med på samlinger, og at geografien ikke skal være avgjørende for hvorvidt en skal kunne drive idretten sin på nasjonalt nivå, sa Iversen.

Fabrikksjef Odd Rikard Wik-Iversen på Marine Harvest sitt anlegg i Herøy sa at han syntes det var en fordel for bedriften å få samlet flere forhold i en avtale. Han gav også uttrykk for at dette var aktiviteter som bedriften gjerne ville være med å støtte. Ved å inngå en treårsavtale ville det også bli mer forutsigbart for begge parter.