Fra 1. januar trer det nye anbudet som Boreal har med Nordland Fylkeskommune om fergedrift i kraft. Dette innbærer at herøysambandet skal trafikkeres av to 50-bilers ferger.

Manglende merking av innseiling til Austbø
Boreal skriver på sin nettside at inntil videre trafikkeres A-ruten av MF Alsten mens MF Herøysund settes inn i B-ruta. Årsaken til dette er i følge rederileder Roger Brandser i Boreal Transport Nord, Sandnessjøen at det er mangelfull merking ved innseilingen til fergekaia i Austbø.

- Vi har fått beskjed om at merkingen skal være klar medio februar og inntil dette er gjort vil MF Alsten trafikkere A-ruta og Austbø på sambandet. Den nye ferga MF Tenna vil være klar i god tid før dette arbeidet er fullført, sier rederileder Roger Brandser til Herøyfjerdingen.

Slutt på suppleringsferge
Fra 1. januar blir det slutt på at den ene ferga skal betraktes som suppleringsferga og tas ut av sambandet så snart det er problemer andre steder. Sambandet skal etter det nye anbudet trafikkeres av to likeverdige ferger.

Ny rute fra 1. januar
Fra 1. januar blir det nye fergerute på herøysambandet og vi ber våre lesere merke seg at det er er en del endringer i forhold til dagens rute. I den nye ruta opereres det fremdeles med betegnelsen suppleringsrute, men i følge rederileder Brandser skyldes dette en skrivefeil som er oppstått på grunn av at de nye rutene er kopiert fra de gamle.

Trykk her for se den nye fergeruta.