Ny desentralisert sykepleierutdanning ønskes velkommen

VID på Herøy_4

Fra høsten 2021 startes det opp med desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen i regi av VID vitenskapelige høgskole.

Enhetsleder for hjemmetjenesten i Herøy, Wenche Sæthre Jørgensen synes det er svært positivt at man kommer i gang med desentralisert sykepleierutdanning igjen.

- Vi har behov for å få rekruttert nok sykepleiere og dette vil derfor være et viktig supplement. Vi ser at mange ansatte som eventuelt ønsker å utdanne seg i voksen alder synes det blir for utfordrende å flytte bort fra familie og kommunen for å utdanne seg. Et desentralisert tilbud så nært Herøy vil derfor være svært positivt. Vi har en del som ser på denne muligheten og vi ønsker også at enda flere vurderer å søke, sier Jørgensen.

- Vi ser at vi rekrutterer best blant de som har tilhørighet til regionen. De som kommer utenfra har en tendens til å forsvinne etter kort tid. Kommunen får nå en oppgave med å rekruttere studenter til utdanningen, men vi må også stille nok praksisplasser til rådighet. Jeg synes også det er positivt at dette studiet har et stort fokus på fag og at studentene skal være viktige bidragsytere til praksisstedet, sier Jørgensen.

Ønsker å samarbeide
Ordfører Elbjørg Larsen er opptatt av at Herøy skal være en samarbeidskommune. Hun er derfor glad for at representanter fra VID, RKK og Helgelandsrådet tok turen til Herøy.

- Vi fikk vist fram de nybygde omsorgsboligene som er helt moderne i forhold til blant annet velferdsteknologi. På den andre siden fikk vi også anledning til å si noe om hvordan vi organiserer en liten kommune med et lederkorps som er organisert i tre enheter. Dette er mer robust enn om alt skulle vært lagt til en enhetsleder. Vi er samtidig opptatt av rekruttering og er veldig glad for at vi kan få et slikt tilbud på plass og ønsker i den forbindelse gjerne å framstå som en foretrukket kommune, sier Larsen.

Flott å kunne påvirke utdanningsløpet
Kommunalsjef for helse, omsorg og intergrering, Siv Nilsen, synes også dette er et meget positivt tilbud. Hun har nylig deltatt på et fjernmøte med VID der det blant annet kom fram at de gjerne ville at lokale hensyn skulle bli ivaretatt i utdanningen.

- Målet er at man ved hjelp av lokale tilpasninger skal få et lokalt eierskap til utdanningen slik at man får en sykepleierutdanning som er tilpasset Helgeland. Det grunnleggende vil selvsagt ligge inne i utdanningen uansett, men det er positivt at vi kan komme med innspill. Samtidig er det viktig at vi klarer å motivere folk til å ta utdanningen. I den sammenheng har vi jo også stipendordninger for sykepleiestudenter som kan bidra til at noen velger å ta utdanningen, sier Nilsen.

Trykk her for å lese med om desentralisert sykepleierutdanning i regi av VID vitenskapelige høgskole.

VID på Herøy_6
Samling utenfor de nye omsorgsboligene og helsehuset.
VID på Herøy_4
Delegasjonen møttes i den nye omsorgsflyen i Herøy. Fra venstre: Wenche Sæthre Jørgensen (enhetsleder hjemmetjenesten), Kari Røykenes (VID), Anita Lyssand (VID), Hanne Falch Kristoffersen (RKK), ordfører Elbjørg Larsen og Silje Paulsen (Helgelandssykehuset).
VID på Herøy_1

Annonser