Prisen på båten med påbygging ble rundt 30 millioner kroner, og båten tilhører det nystiftede selskapet Færøy AS. Båten er blitt vel 41 meter lag. Åtte mann jobber om bord på ”B/B Færøy”.

- Denne investeringen hadde ikke blitt gjort dersom ikke våer største kunde Seafarm Invest AS i Lovund hadde ønsket en større båt som kunne ta større last og dermed være mer arbeidsbesparende.

Seafarm Invest AS har dermed fått båten tilpasset etter deres behov, forteller Jonny Hanssen til Herøyfjerdingen.

”B/B Færøy” rommer 90 tonn slaktefisk, mens Paulsen og Hanssens andre brønnbåt ”B/B Havtrans” rommer 70 tonn. 50 prosent av sistnevnte båt er solgt ut av kommunen.

Oppgradert - Hovedgeskjeften vår er å frakte fisk mellom oppdrettsanleggene på Helgeland og Seafarm Invest i Lovund og Marin Harvest på Halsa. ”B/B Færøy” har stort sett samme type utstyr som ”B/B Havtrans”, utstyret er oppgradert og mer moderne.

Båten kan kjøre smolt og den kan sortere og kjøre med nedkjølt last. I tillegg er båten godt utstyrt med kraner for å lette arbeidet for oppdretterne på merdene, avslutter Jonny Hanssen. ”B/B Færøy” er søsterskipet til ”B/B Havtrans”.