Dagrunn Grønbech og Selhornet forlag, som tilhører Helgeland Museum, har gleden av å presentere historien om familien som levde i Flæsen, ei øygruppe ytterst på Helgelandskysten. Her vest i havgapet med Atlanterhavet tett på, finnes ingen fjellvegger eller bergknauser som gir ly for vinden. På øya Heimlandet der familien bodde fram til 1942, måtte husene barduneres for å sikre at ikke vinterstormen tok dem med til havs. Landet hever seg så vidt over havflaten. De fire litt større øyene og de mange mindre skjærene, består mest av fjellgrunn.  På et minimalt jordsmonn kunne de likevel dyrke poteter, og her fantes nok gress til vinterfòr for familiens sauer og ku. 

Hvordan var det å leve et helt liv her ute?  Hvordan var det å leve i flere generasjoner på et så krevende og avgrenset sted på jord, milevis fra naboer og med lang sjøvei til butikk, skole og doktor. Dette er noen av spørsmålene Dagrunn Grønbech omhandler i sin bok.  I boka blir beretningene om livet på disse øyene koblet sammen med hennes egen forskning på  kystkvinners liv. 

Boka er støttet av Fritt Ord, Herøy kommune og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.

Dette er en bok om dem som forfatter Roy Jacobsen kaller «De usynlige».

Forlaget retter en stor takk til Dagrunn Grønbech som har skrevet ned beretningene etter familien i Flæsen.

Boka kan kjøpes i Herøy på Herøy Bygdesamling.