Ny aktivitet i Herøy jeger- og fiskerforening

Morten Hanssen på jakt

Etter mange inaktive år har Herøy jeger- og fiskerforening nylig valgt nytt styre og ønsker nå aktivitet i foreningen igjen.

- Vi har mange som er interessert i jakt og fiske og tror det kan være lurt å få i gang et slikt tilbud. Vi ønsker å jobbe for jegere, og da spesielt unge jegere for å gi dem en mulighet til å drive jakt etter at de har tatt jegerprøven. Vi ønsker å jobbe opp imot grunneierlaget og få til en organisering rundt dette.

- Vår første organiserte aktivitet vil være at vi arrangerer en dugnad på Storvatnet torsdag 11. april kl. 17.00. Her vil vi prøve å komme i gang med å sette i stand gammen og starte med å rydde området som er der. Vi har vært i dialog med grunneier og vil rydde opp i en del krattskog og ønsker på sikt å ordne opp området til slik det en gang var. Ved dugnaden vil vi ved interesse registrere nye medlemmer. Folk som ellers er interessert i å melde seg inn kan også ta direkte kontakt med meg på e-post morten.hanssen@hotmail.com eller tlf. 900 29 860, sier nyvalgt leder Morten Hanssen.

Planlegger familiedag og fiskedag
Tidligere arrangerte Herøy jeger- fiskerforening den populære familiedagen i samarbeid med andre.

- Vi har planer om å arrangere en slik dag på sensommeren og har også planer om å arrangere en fiskedag som er spesielt rettet mot ungdom. Vi har også laget ei Facebook-side som vi vil legge ut informasjon på etterhvert. Her kan selvsagt også folk ta kontakt for å bli medlemmer, avslutter Hanssen.

Det nye styret i Herøy JFF består av:
Morten Hanssen, leder
Tom Erik Mikalsen, nestleder
Ruben Pettersen, styremedlem
Tommy Pettersen, styremedlem
Thomas Lorentzen, styremedlem
Hans Nilssen, varamedlem
René Hartvigsen, varamedlem

 

Morten Hanssen på jakt
Morten Hanssen er nyvalgt leder i Herøy jeger- og fiskerforening. (Foto: privat)
Morten Hanssen med fisk
Morten liker også å fiske. (Foto: privat)

Annonser