Dagen startet med gudstjeneste i Herøy kirke der det ble innviet en helt ny adventskrans. Sogneprest Gunver Birgitte Nielsen er vant til at det i Danmark henger adventskranser i røde sløyfer fra taket eller i stativ slik at alle kan se den. På kort tid har Herøy Slip & Plastservice ved Harald Thoresen fått laget et solid stativ for henge kransen i. Jan Tore Jakobsen i Jakobsen Hagesenter har laget ny adventskrans. Begge bedriftene har også besluttet at de vil gi dette til kirken og det setter selvsagt menigheten stor pris på.

Søndag ble det etter gudstjenesten ble også lysene tent på ei julegran ved veien opp til kirka. Dette skyldes at den grana har blitt lyssatt tidligere har blitt for stor til at det er forsvarlig for kirketjeneres å få lysene på plass. Etter at lysene ble tent og Nordnorsk julesalme var sunget ble alle invitert inn i fjøsen på Herøy bygdesamling der det ble servert grøt. All ære til Rajko Savic og Bård Grønbech som hadde ordnet og laget grøt til så mange. Mange møtte opp og deltok og det satses på at dette kan bli en flott tradisjon som videreføres første søndag i advent i årene som kommer.

Ekstra pyntet juletre
Tradisjonen tro holdt Herøy musikkorps en minikonsert på Herøy omsorgssenter i forkant av julegrantenningen på torget klokka 16. På torget er det i år satt opp ei flott julegran som etter initiativ fra Aiste Knutsen har blitt ekstra pyntet i år. Hun kommer fra Litauen og er vant med en helt annen juletradisjon der trærne er flott pyntet. I samarbeid med kommunen, idrettslaget og voksenopplæringen ble treet i år for første gang ekstra fint pyntet. Herøy barnehage, Solli barnehage, skolen og flyktningetjenesten har laget pynt til treet.

- Vi ønsker å takke alle som har bidratt til å få dette til. Samtidig ber vi også folk om å hjelpe til med å plukke opp pynt som faller ned fra. Selv om pynten er ekstra festet med strips er det nok noe som kommer til å ramle ned. Vi vil ha ei evaluering etter jula for å se på hvordan treet bør pyntes neste år, sier Marit Dahl Jørgensen og Gjertrud Aune Færøy i flyktning- og integreringsenheten.

Det var godt oppmøte med folk på torget i år og korpset stilte trofast opp og spilte julesanger mens folk gikk rundt juletreet. Som vanlig kom også nissen i år med julegaver til barna etter at «På låven sitter nissen» var sunget.

Tradisjonsrik messe
Støtteforeningen for Herøy idrettslag gjør en prisverdig innsats for å skaffe penger til aktiviteten i idrettslaget. Heidi Nilsen i støtteforeninga opplyser til Herøyfjerdingen at de ikke har helt oversikt over hvordan det gikk med resultatet i år, men hun tror det kanskje er noe lavere enn i fjor. De siste årene har foreninga bidratt med rundt 60 000 kroner til aktiviteten i idrettslaget.

- Tidligere var vår messe omtrent enerådende mens det nå arrangeres messer flere steder i kommunen. Dette merker vi selvsagt, men vi er uansett rimelig godt fornøyd med oppslutningen og resultatet når vi tenker på at vår messe er den siste som arrangeres, sier Nilsen.

Her er en liten filmsnutt fra julegrantenning på torget. (Filmet av Gjertrud Aune Færøy)