Norskopplæring på Skype

Norskkurs på Skype

Practice Norwegian language by Skype

Herøy Frivilligsentral ønsker å tilby hjelp med opplæring i norsk språk. Tilbudet gjelder for alle, unntatt de som er i Introduksjonsprogrammet.

Hvis du er interessert, ta kontakt med Jelena Budesa på telefon 960 44774 eller på e-post: jelena.budesa@heroy-no.kommune.no

Herøy Volunteering Central wants to offer help to practice your Norwegian language.

The offer applies to everyone, except those in the Introduction program.

If you are interested, contact Jelena Budesa by phone 960 44774 or by mail: jelena.budesa@heroy-no.kommune.no 

Annonser