Herøy kom som en av fem steder i Norge  i finalen i kåringen av "Statens pris for attraktiv stad 2013". Finalistene ble valgt ut blant hele 750 nominasjoner på 358 steder rundt omkring i Norge. Herøy ble valgt ut til finalen sammen med Kirkenes, Horheimsund, Ringebu og Fagernes.

 

Her kan dere lese juryens vurdering av Herøy:

 

Det vakre øysamfunnet Herøy i Nordland er ein liten, men tydeleg, bevisst og handlingsretta kommune. Dei har 1750 innbyggjarar i kommunen og fleire øyer enn innbyggjarar. Deira spissa satsing på bustad- og næringsutvikling har gitt imponerande resultat med vekst i folketal og arbeidsplassar. Å tilby bustadbyggjeskule, og bustader lokalisert langs sjøen gir nye innbyggjarar ein framifrå start med kunnskap og nærleik til staden sin identitet. Kommunen er eksepsjonelt gode på integreringsarbeid og omdømmebygging, og har skapt attraktive og originale møteplassar med human kapital gjennom dette arbeidet.

 

I Herøy har dei eit originalt, lite ”handlesenter” med attraktive spesialbutikkar, eit moderne skule – og idrettsanlegg, og eit nytt treningssenter som er bygd i nærmiljøet til sjukeheim og aldersbustader og gir nytt samspel mellom ulike bebuargrupper. Nye kommunikasjonar med båt og vegar er under planlegging og vil gi samfunnet nye moglegheiter for utvikling internt og mot nabokommunar.

 

Juryen vart sjarmert og imponert over engasjementet, handlekrafta, originaliteten og resultata Herøy kan vise fram for sine satsingsområde. Herøy kommune synleggjer gjennom sin offensive handling at dei har ”eit hav av moglegheiter”. Det vert spanande å følgje stadutviklinga på Herøy vidare.

 

En prestasjon å komme i finalen

Ordfører Arnt Frode Jensen sier i en kommentar til Herøyfjerdingen at han synes det er en prestasjon bare å komme i finalen.

 

- Jeg anser det som å være en kjempeseier å bli blant de fem som kom i finalen, sier Jensen.

 

Her kan dere juryens begrunnelsen for at Norheimsund ble valg

Trykk her