Norges Vel trenger hjelp til å finne gode kandidater til Gründerprisen 2019. Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.

Det er ofte lokale ildsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Gjennom denne prisen ønsker vi å premiere og oppmuntre deres innsats.
Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal også kunne stå som et mønster for annen nyskaping.

Alle kan sende inn forslag på kandidater. 

Utvikler lokalsamfunnet
Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping. Natur og kultur er de største ressursene i lokalsamfunnet, og noen eksempler på nyskaping som kan fortjene heder gjennom Norges Vels Gründerpris kan for eksempel være:

  • Hente frem og ivareta lokale mat- eller kulturtradisjoner
  • Verdiskaping for lokalmatprodusenter
  • Bruk av lokale råvarer og ressurser på nye måter
  • Produktutvikling eller nye produkter i andres eller egen bedrift
  • Fornybar energi eller andre miljøtiltak
  • Innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser

Videre vektlegges følgende:

  • Virksomheten bør føre til nye arbeidsplasser
  • Bedriften bør ha en positiv økonomisk utvikling
  • Bedriften skal ikke ha eksistert i mer enn ca. 10 år
Oppmuntrer til nyskaping og igangsetting
Norges Vels Gründerpris er et synlig bevis på at mottakerens innsats for lokalsamfunnet verdsettes. Den er etablert for å premiere og oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Medaljen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

En høythengende pris
Gründerprisen henger høyt, og det er relativt få som får den.

Aktuelle kandidater meldes til:
Herøy kommune, post@heroy-no.kommune.no innen 11. oktober 2018.