- Hensikten med utogplukk.no er å vekke større interesse for bærplukking, blant annet gjennom det at folk kan registrere fangsten sin. Slik kan publikum kan få et noenlunde bilde på hvordan bærfangsten fordeler seg i landsdelen. Dette åpner også for en viss konkurranse mellom kommuner og fylker. Om man ser på bærfangst i forhold til innbyggertall blant Helgeland friluftsråd sine medlemskommuner, er det Leirfjord som leder klart an i øyeblikket. Det er likevel ganske tidlig i bærsesongen. Vi vet at mange går etter tyttebæra utover i september.

- På utogplukk.no er statistikken åpen for alle, og man kan sortere pr bærsort, kommune eller fylke. Pr i dag er det 225 registrerte brukere, som til sammen har plukket over 1200 liter multe, og over 1300 liter blåbær.

- Min oppfordring er å ta bærbøtta fatt, gå ut i den nærmeste skogen og høste av den store smakfulle blåbæra vi har rundt oss i disse dager. Rapporterer du fangsten din, blir det premiering fra Friluftsrådene i Nord-Norge i tillegg. Og kanskje får du se om du har plukket mer enn naboen, sier Kristian Helgesen i Helgeland Friluftsråd.

Det er de ti friluftsrådene i Nord-Norge som har gått sammen og etablert Ut og Plukk. Fra før er turkassetrim og toppturer en stor suksess i landsdelen. Nå håper friluftsrådenes ildsjeler at det også skal blir populært å samle bærturer. Det å registrere hvor mange liter multer, blåbær og andre smakfulle godsaker som plukkes er en viktig del av Ut og Plukk. Prosjektleder Hugo Tingvoll sier at i tillegg til multer og blåbær inngår også tyttebær, krøkebær og villbringebær i landsdelens nye bærsatsing.

Fokus på fem bærsorter
- Før var det mye mer populært å plukke bær. Vi ønsker å løfte fram bærplukking som friluftslivsaktivitet og høstingstradisjon. Mer smakfullt friluftsliv enn plukking av bær skal det letes lenge etter. I starten satser vi på de fem meste vanlige bærsortene i Nord-Norge. Etter hvert kan det være aktuelt å ta med sopp også. Vi har også fått signaler om at Ut og Plukk kan bli en aktivitet med en felles nettside for hele landet. Vi lanserer vår nye satsing samtidig som multene modnes og tiden får å plukke de første blåbærene nærmer seg, forteller Hugo Tingvoll som har gjort jobben på vegne av friluftsrådene fra Helgeland i sør til Finnmark i nord.

Nettside og faktakort
Ideen om et slikt felles bærløft for Nord-Norge ble lansert i fjor i forbindelse med Friluftslivets år. På en nasjonal konferanse ble det lagt fram statistikk som viste at oppslutningen om bærplukking i årevis har gått tilbake. I en tid med mer fokus på økt behov for fysisk aktivitet og utnyttelse av «naturens eget spiskammers», gikk friluftsrådene i gang med sin nye utesatsing. I tillegg til nettsiden er det lagd faktakort om Ut og Plukk og de fem bærsortene. Det å lokke med en ”gulrot” er viktig for at bærplukkingen skal bli en suksess. 

Krus til de aktive
- Premiering hører med på en satsing som dette. Og da tenker vi på andre premier enn de gode naturopplevelsen med bær, saft og syltetøy å ta av når det blir høst og vinter. Vi kommer til å produsere et flott premiekrus som bærplukkerne kan gjøre seg fortjent til. Det blir en serie fem år fram i tiden. Første krus får blåbæra som motiv. Så kommer de øvrige bærsortene i årene som kommer. Vi jobber nå med å finne en nordnorsk kunstner som skal få jobben med å designe krusene. Jeg oppfordrer folk til å følge med på nettsiden samt Ut og Plukk på Facebook, sier en spent og forventningsfull prosjektleder Hugo Tingvoll.