Med bakgrunn i Fylkestingsvedtak 9. oktober 2017 vil det fra 1. februar 2018 bli gjennomført endringer i hurtigbåttilbudet i sambandet NEX rute I Bodø — Helgeland, rute 23-731. Til tross for store protester blir Bjørn sløyfet som anløpssted, noe som vil gjøre det mye mer tungvint for reisende fra Herøy og Dønna å benytte seg av denne reisemåten.

Endringene som gjennomføres fra 1. februar 2018 er følgende:

  • Avgangstid fra Sandnessjøen endres mandag til lørdag. Dagens avgangstid er kl. 06.45. Ny avgangstid blir kl. 06.40.
  • Avgangstid fra Bodø endres mandag til lørdag. Dagens avgangstid er kl. 16.00. Ny avgangstid blir kl. 16.15.
  • Nordværnes anløpes ikke.

Bjørn anløpes ikke på avgangen fra Sandnessjøen mandag til fredag.
Bjørn anløpes ikke på avgang fra Bodø søndag.

Det gjøres samtidig enkelte justeringer i anløpstider i sambandet.

Nye ruteplaner med gyldighet fra 01.02.2018 blir lagt ut på 177nordland.no.