NHOs NæringsNM rangerer kommunene etter hvordan næringslivet gjør det best. Rangeringen er basert på bedriftens vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Rangeringen gir uttrykk for hvilke steder hvor næringslivet gjør det best, målt på næringslivets egne premisser.

Dette er niende gang Telemarksforskning utarbeider NHOs NæringsNM. Resultatene fra NæringsNM 2012 bygger på regnskapsbaserte tall fra 2011.

Årets komet
I rapporten omtales Herøy kommune som årets komet. Ser man på de historiske tallene ser vi at Herøy fra å være helt i bunnsjiktet i 2009 nå er landets 12. beste kommune.

Årsaken til at Herøy kommer så godt ut påvirkes nok av mange faktorer, men det er nok spesielt den store veksten i folketallet som slår godt ut på målingen i tillegg til at det er mange bedrifter som går godt.

Godt kjent i regionen
Rapporten er utarbeidet av Knut Vareide hos Telemarksforskning som forøvrig er godt kjent i området.

Fra 1988 - 1990 var han næringssjef i Dønna før han begynte å jobbe i næringsselskapet Byrå Nord. Fra 1995 - 1996 var han daglig leder på Herøy filetfabrikk på Flostad sammen med Steinar Furu.

Rapporten kan leses ved å trykke på linken nedenfor.
Trykk her