Nødvendig oppgradering av vaskeriet til Herøy ASVO

Herøy ASVO_Laila ved vaskemaskin

Det er 11 år siden Herøy ASVO startet opp med vaskeridrift. Økt volum og slitasje på gamle maskiner har ført til at det i den siste tiden har blitt gjort en god del nødvendige oppdateringer.

- De største kundene er Mowi og Herøy kommune, men næringslivet generelt er veldig flink til å bruke oss. I tillegg er også private flink til å bruke oss. I fjor hadde vi stort volum på sengetøy fra turistnæringa og det ser ut som det kan bli like mye i år, sier daglig leder Jørn Moe.

- I fjor byttet vi ut to vaskemaskiner som begynte å bli gamle. Dette var ei investering på rundt 650000 kroner. Vi har også fått nytt doseringsanlegg og har samtidig økt kapasiteten på vaskeprogrammene. Vi redusert tiden på noen av vaskeprogrammene med så mye som 40 minutter, og med dette sparer vi både tid og miljø. Vi har også byttet varebil og styrket bemanningen som følge av økt volum, sier Moe.

Vaskeprosessen blir naturlig nok styrt etter hvilke klær som blir vasket.

- Når det gjelder Mowi så har de for eksempel et eget program som er tilpasset næringsmiddelindustrien. Vi har også mulighet til å impregnere klær og har blant annet impregnert de nye uniformene til brannvesenet i Herøy, sier Laila Lundli og Jørn Moe.

Trives godt
Merih som kommer fra Eritrea har vært tilknytte vaskeriet i 7 år og gir uttrykk for at han trives godt. Han er ifølge arbeidslederne Laila Lundli og Kenneth Skagen "Mowi-sjef" og den som har best kontroll med leveransene til Mowi.

Herøy ASVO_bretting av klær
Bretiing av klær er fortsatt en manuell operasjon.
Herøy ASVO_Laila ved doseringsanlegg
Laila Lundli ved doseringsanlegget.
Herøy ASVO_Laila og Kenneth
Laila Lundli og Kenneth Skagen er arbeidsledere ved vaskeriet til Herøy ASVO. Her står de ved arbeidstøy som skal leveres til Herøy omsorgssenter.

Annonser