Noe å tenke på...

3_rus_hans_inge_noe_aa_tenke_paa
Hans Inge Fagerviks ord og sanger ga nok mange foreldre noe å tenke på torsdag kveld. Herøy sentralskole og Marine Harvest har i samarbeid satt søkelys på rusproblematikken i Herøy. I dag snakker og synger Fagervik til ungdomsskole-elevene.
Artisten Hans Inge Fagervik (opprinnelig fra Seløy i Herøy) avsluttet sitt halvannen time lange innslag med den velkjente og følelsesladete låta "Farvel Marita".
 
Da hadde han snakket lenge og vel om et tema han er oppriktig opptatt av og som elevene på ungdomstrinnet i Herøy i dag får en solid dose av, nemlig:
 
Rus-problematikken.

 
- Det er to ting vi ikke kan snakke om i Norge: Fyll og psykiske problemer, innledet Hans Inge Fagervik sitt engasjerende innlegg.
 
Men Fagervik hadde slett ikke til hensikt å tie om problemet fyll. Derimot anskueliggjorde han problemet med å si at rundt en million nordmenn måte betale en pris på grunn av spesielt alkoholmisbruk, på en eller annen måte.
 
Er ikke rus en skam?
- Narkomani er et lite problem i forhold til alkohol. Norge er det eneste landet i verden som har rus-brus. Jeg nevnte dette for en bekjent i utlandet og fikk tvert spørsmålet om det virkelig går an å bruke en slik benevelse.
 
Er ikke rus en skam, spurte vedkommende. Nordmenn har et visst rykte i utlandet, sa Fagervik.
 
Han mente videre at uten at vi tar tak i ruskulturen klarer vi aldri å komme til bunns i problemet - og det gjelder både alkohol og narkotika.
 
- Du kjenner ikke en eneste hasj-røyker i Herøy som tror han eller hun har et problem. Å si nei er det eneste som fungerer og sånn kan vi slå dette tilbake, sa Fagervik videre.
 
Snakk med ungene
Han ga følgende råd til foreldrene som var møtt fram i aulaen i Herøy sentralskole:
 
- Snakk med ungene dine. Prat om ordentlige ting: Hvordan har du det på skolen, har du det greit og så videre. Grav og spør.
 
Den største velsignelsen vi foreldre har er at ungene våre er i et godt miljø, sa Hans Inge Fagervik.
 
Han ga et godt eksempel på misforstått snillhet:
 
- Jeg ble en gang bedt om å mekle mellom en pappa og hans 16 år gamle datter. Datteren mente at faren verken brydde seg om henne eller var glad i henne.
 
Faren kunne ikke forstå dette og fortalte at han hadde stilt opp for henne som sjåfør til fester, latt henne være ute til langt på natt, latt henne være enda lengre ute da hun ønsket det og endelig sluttet å sitte oppe å vente på henne om natta da hun ikke ønsket det.
 
Ja, det var nettopp det som var problemet og eksempelet på at du ikke bryr deg, sa jenta.
 


Også noe å tenke på.
 

Fagervik avsluttet kvelden som ble innledet med at nytilsatt veileder mot rus i Herøy kommune Patrick Monoghan presenterte seg selv om og snakket kort om sin oppgave.
 
Deretter fortalte produksjonsassistent Eva Jenssen ved Marine Harvest om hvordan bedriften jobber med rusproblematikken.
 
Hvordan overfører vi holdninger
- Vi skal nå sende 25 ansatte på kurs for å lære om AKAN. Det sier litt om hvor viktig vi syns dette er, la hun til.
 
Deretter belyste lensmann Edvard Børø situasjonen i hans politidistrikt som omfatter HALD-kommunene i tillegg til Lurøy og Træna.
 
Han ga nok ikke de frammøtte de tallene som mange ventet på, nemlig informasjon om situasjonen i Herøy og Dønna. Taushetsplikten gir ikke anledning til det.
 
Men han var opptatt av hvordan vi som voksne overfører holdninger til ungene.
 
- Hva sier du og hva gjør du? Marine Harvest har mange utenlandske ansatte med helt andre holdninger enn vi er vante med. Hvordan takler vi det? sa lensmann Børø.
 
Pille-misbruk
Han svarte blant annet på spørsmål fra salen om problemet er økende i området.
 
- For oss ser det ut som at det er stabilitet i forekomsten. Faren oppstår når 16-åringene flytter ut og kommer til Sandnessjøen, Mosjøen eller Mo. Da begynner problemene for dem.
 
Men vi har også brukere her hos oss. Derfor er min oppfordring å holde skikkelig kontakt med ungdommene. Ha en god kommunikasjon og back dem opp! Sa Edvard Børø.
 
Etter innspill fra Patrick Monoghan om pillemisbruk, svarte Børø at kroppsbyggermiljøet nettopp har en slik utfordring.
 
- Ungdommene kjøper produkter på nettet og knasker dette så det står etter. Produktene gir en annen effekt enn rus - man blir stor og sterk, sa lensmann Børø.
3_rus_hans_inge_noe_aa_tenke_paa
En million nordmenn betaler på en eller annen måte en pris på grunn av rusmisbruk, fortalte Hans Inge Fagervik til forsamlingen av foreldre torsdag kveld.
3_rus_eva_jenssen
Marine Harvest, her ved Eva Jenssen, er Herøy sentralskole nærmeste samarbeidspartner i disse to dagenes tiltak mot rus i Herøy.
3_rus_edvard_boeroe
- Vårt inntrykk er at det er nokså mye rusmiddel-misbruk i Nordland, sa lensmann Edvard Børø blant annet.
3_rus_salen
De frammøtte lytter til lensmann Edvard Børøs ord.
3_rus_patrick
Veileder mot rus Patrick Monoghan presenterte seg selv og kom inn på at kommunen har en handlingsplan mot rus.
3_rus_hans_inge_marita
Møtet ble avsluttet med Hans Inge Fagerviks vakre ballade "Farvel Marita".

Annonser