Årets TV-innsamling på NRK har så langt innbrakt i overkant av 183 millioner kroner til Regnskogfondet. Pengene skal brukes til å skaffe varig tilgang til rent vann for over en million mennesker.

Træna er som vanlig den kommunen på Helgeland som har gitt desidert mest og topper lista i Nordland med 169,83 kroner per innbygger. Med dette resultatet ligger de i år på en fjerdeplass blant alle kommunene i Norge, bare slått av Svalbard, Utsira og Bokn i Rogaland.

Her kan dere se en liste over plassering i fylket for HALD-kommunene. Vi har også tatt med Træna, nabokommunen Vega i sør og Vefsn i vår oversikt. Herøy er i likhet med i fjor på en 16. plass i Nordland.

Plassering i Nordland Plassering i Norge Kommune Kr. per innbygger
1 4 Træna 169,83
15 135 Dønna 43,20
16 141 Herøy 42,85
18 154 Vega 41,70
23 198 Leirfjord 38,43
36 347 Vefsn 30,58
43 421 Alstahaug 23,83

TV-aksjonen statistikk - Herøy.jpg

Bildet over viser statistikk for de fem siste årene. Lysegrønne grafer viser resultatet for Herøy mens de mørkegrønne viser landsgjennomsnittet.
Trykk på bildet for å se tallene bedre.

Hva skal pengene fra TV-aksjonen 2015 gå til?
Pengene fra årets TV-aksjon går til Regnskogfondets arbeid med å bevare regnskogen i nært samarbeid med menneskene som bor der. Sammen skal vi bevare et område som er større enn Norge og Danmark.

Menneskene som lever i regnskogen er de som rammes hardest når regnskogen ødelegges. Samtidig er det disse menneskene som tar vare på regnskogen for oss alle – for klodens og vår felles framtid.

Midlene fra årets TV-aksjon skal gi urfolk verktøy til å stå imot presset utenfra og til å kunne fortsette å leve et godt liv i regnskogen.

Trykk her for å lese mer om årets TV-aksjon på nettsidene til NRK