De fem områdene som rådmennene i de fire kommunene hadde utredet var interkommunalt samarbeid innen: - brann og feiing - regnskapsfunksjon - IKT-funksjon - kart, oppmåling, byggesaksbehandling og arealplanlegging - servicetorg

Det legges opp til at administrasjonen av disse oppgavene skal lokaliseres til Sandnessjøen. I et felles formannskapsmøte med de øvrige HALD-kommunene i Sandnessjøen 12. april sa ordfører i Herøy Arnt Frode Jensen blant annet at en slik samlokalisering av administrasjonen i Sandnessjøen vil svekke det faglige miljøet og kompetansen i Herøy. Jensen uttalte på møtet at han ville "skyte ned" hele prosjektet.

- Jeg vurderer konsekvensene av et slikt samarbeidsprosjekt som full fart inn i en felles kommune og det ønsker jeg ikke. Jeg konstaterer at så langt har samarbeidet ført til at for eksempel både fiskerirettlederen vår og likningskontoret vårt er havnet i Sandnessjøen. Hva skal vi da by ungdommen vår som vil hjem til Herøy å arbeide med, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Helgeland Arbeiderblad.

Jensen får langt på vei støtte fra Gunnar Breimo i Alstahaug. Han er gruppeleder for flertallsfraksjonen i Alstahaug kommunestyre. - Jeg følger tankegangen til Jensen langt på vei, men syns det er noe drastisk "å skyte ned" hele prosjektet. Jeg mener at vi blant annet kan samarbeid på IKT-området uten at det får konsekvenser for lokale kompetanse-arbeidsplasser, sier Breimo til samme avis.