Et endringsforslag fra Arbeiderpartiet ble vedtatt mot en stemme fra Jim Dahl (SP)

Innstillingen til kommunestyremøtet lyder som følger:
Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å bosette 10 flyktninger i 2014.

Rådmannen bes fremme sak om bosetting av flyktinger i 2015 og 2016 hvor det i saksframstillingen tas stilling til hvordan et tilfredsstillende mottaksapparat bør oppbygges. Også den økonomiske siden av dette må utredes, samt boligsituasjonen.

Mangler redskap
Vegard Dalen (FRP) mente at kommuen har bevist at vi ikke har et redskap for å ta i mot flyktinger.

- Jeg har ikke noe i mot å vurdere dette hvert år, men det har vist seg at det er store utfordringer med å ta i mot flyktninger. Jeg føler også at vi i denne saken har fått god informasjon fra rådmannen. Innstillingen fra AP er helt grei, sa Dalen.

Viktig å ta i mot dem som trenger hjelp
Jim Dahl (SP) gav uttrykk for at han var positiv til å ta i mot flyktinger og mente at vi burde ta i mot flere.

- Jeg synes det er synd at vi ikke kan bygge videre på de erfaringer vi har og mener det er viktig å ta i mot dem som trenger hjelp, sa Dahl.

Må ha et apparat på plass
Steinar Furu sa i sitt innlegg at han mente vi gjorde et riktig valg med å ta i mot flyktinger og han var opptatt av at vi skal hjelpe mennesker på flukt.

- Man har ikke et apparat for å ta vare på flyktingene og det er et problem, sa Furu.

Dette ble også støttet av partifelle Elbjørg Larsen som også mente at vi har et ansvar for å ta i mot flyktinger, men at vi bør bygge opp et apparat for å ivareta flyktningene på en god måte. Hun mente også at det var lurt å bruke tid på dette.

Store kostnader
Rådmann Roy Skogshom mente at administrasjonen ikke var negativ til å ta i mot flyktinger, men måtte innrømme at kommunen hadde hatt store problemer med dette arbeidet.

- Jeg må erkjenne at vi ikke har lyktes i arbeidet med flyktingene og føler at vi har fått flyktinger med spesielle utfordringer som vi ikke har apparat for å ivareta. For å klare å ivareta flere flyktinger må skolen må styrkes med 2-3 stillinger og vi må også ha 1-2 stillinger ekstra i barnehagen. Det må også engasjeres koordinator i full stilling og dette har vi ikke mulighet til i dag, sa Skogsholm.

- I følge KS sier 75 % av rådmennene i kommunene nei til å ta i mot flere flyktninger på grunn av at det ikke lønnsomhet i dette. Skal vi gjøre dette må vi gjøre dette skikkelig, avsluttet Skogsholm.

Saken avgjøres endelig i kommunestyremøte den 24. oktober.