Rådmannens innstilling var at det fra kryss fra fylkesvei 161 t.o.m. kryss ved Vestremveien skulle fastsettes en fartsgrense på 50 km/t. Forbi Solheim/Høgtun/Sandvika skulle det fastsettes fartsgrense på 50 km/t mens det for resten av Solheimveien og Svinøyveien skulle gjelde generelle fartsgrenser i samsvar med Veitrafikklovens § 6 2.ledd. Dette innebærer at det er opp til bilfører å avpasse farten etter forholdene, men at det kan kjøres inntil 80 km/t.

Innspill fra beboere
Til møtet var det kommet flere innspill fra beboere i området der de gav uttrykk for at det var ønskelig med redusert fartsgrense for hele Solheimveien og tilstøtende veier.

Redusert hastighet på alle veier rundt Solheim
Et endringsforslag fra Arbeiderpartiet, som innebærer at alle veier rundt Solheim skiltes med 50 km/t med unntak av strekningen forbi Høgtun som beholder dagens 30-sone, ble vedtatt mot en stemme fra Vegar Dalen (FRP). Han gikk for rådmannens innstilling.