Nedgangen stanset

kurve
Innbyggertallet i Herøy økte med EN person i 2007. Dermed stanset den negative utvikling med nedgang gjennom mange år. Det er Statistisk Sentralbyrå (SSB) som slår fast dette.
Så gjenstår det å se om nedgangen er stanset for godt, slik rådmann og ordfører initierte gjennom prosjektet "Befolkningsøkning" i fjor.

Dette har positiv betydning på flere områder, også rent økonomisk ettersom kommunene får rundt 40.000 kroner i overføringer fra staten for hver innbygger.
kurve

Annonser