I Herøy er det nedsatt en intern gruppe som skal jobbe med saka og rådmann Harry Nilsen skal 21. desember presentere en skisse for formannskapet om hva NAV kan innholde i tillegg til de pålagte oppgavene.

Fra sentralt hold er det bestemt at Trygde-etat, Aetat og Økonomisk sosialhjelp skal inn i dette nye kontoret.

Rådmann Harry Nilssen har blant annet bedt om at disse funksjonene blir vurdert i tillegg: - Låne- og støtteordningen for Statens Husbank - Bostøtte-ordningene - Boligkontor for kommunen (utleie) - Arbeid/utfordringer i forbindelse med rusproblem - Administrasjon av eldrebussen - Flyktningekontor

Første etasje - NAV-kontoret skal gjøre at befolkningen skal få bedre hjelp og servise. Det er derfor naturlig at NAV-kontoret blir sentralt plassert i første etasje og det er også naturlig at andre kommunale funksjoner knyttes opp til dette kontoret. Det er også en utfordring å finne ut av hvem som skal betjene et slikt kontor, sier rådmann Harry Nilssen til Herøyfjerdingen.

Han legger til at kommunen ikke er kommet langt i dette arbeidet, men: - Vi må ta utgangspunkt i oppgavene kontoret skal fylle og la dette styre både de menneskelige ressursene og de fysiske utfordringene vi står foran, avslutter Nilssen.