NAV - Herøy informerer:

NAV_02
Brukere i Herøy kommune som per dags dato er registrerte i NAV - Alstahaug overføres fra og med 10. november til NAV – Herøy. Dette gjelder alle som har et bistandsbehov, ytelse eller av annen årsak har tilhørighet i NAV – Alstahaug sitt system.
Alle henvendelser gjøres til NAV – Herøy via kundesenteret sin telefon 815 81018.
 
Det opplyser NAV-leder Anne Christine Hjelt.
NAV_02

Annonser