Årsmøtet i lokallaget for Ytre Helgeland i Naturvernforbundet bragte bare få endringer i lagets styre. Tone Toft, tidligere styremedlem, rykker opp til ny styreleder. Hanne Nora Nilssen fra Alstahaug blir nytt styremedlem etter Sture Jægtvik, og Bjørn Økern forlater styrelederposten, men fortsetter som styremedlem.

Laget vil etablere samarbeid med Natur og Ungdom, for å kunne samarbeide om viktige lokale saker som handler om natur og miljø. Tanken er at «sammen er vi sterkere». Medlemmene i Natur og Ungdom er en viktig organisasjon for rekruttering av aktive medlemmer i Naturvernforbundet. Svært mange av de fast ansatte i forbundets sekretariat kommer fra Natur og Ungdom. Da er det naturlig med et samarbeid, og at medlemmer i Naturvernforbundet har en form for «mentor-ordning»  for de yngre. Men like viktig: At den yngre garde kan inspirere de eldre til å bli litt hardere i klypa i sitt arbeid for å berge naturen og miljøet.

Ytre Helgeland lokallag i Naturvernforbundet dekker kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Rødøy, Lurøy og Træna.