Næringsprisen til Torgeir Lenning

Næringsprisen 2021_Torgeir, Ann Kristin og ordfører

Torgeir Lenning på Lennig gård ble tildelt Herøy kommunes næringspris for 2021 i kommunestyremøte 15. juni.

Vanligvis deles næringsprisen ut samme med flere andre prisen under kulturkvelden på Herøydagan, men i og med at det heller ikke i år blir arrangert Herøydager ble prisen delt ut i siste kommunestyremøte. Denne gangen var det bonde Torgeir Lenning som ble tildelt årets næringspris.

Næringsprisen ble i år tildelt en selvstendig næringsdrivende som gjennom mange år har ivaretatt arven og drevet gården sin på en forbilledlig måte. Familiebedriften har levert kvalitetsprodukter gjennom en årrekke, og ble sist kronet med sølvtine for kvalitetsmelk. I tillegg til å drive gården på flott vis, så har det vært rom for å ta inn elevbedrift  ved et par anledninger, i form av potetavling, der elevene og noen foreldre fikk være med fra poteten kom i jorda til den ble høstet, sortert og solgt til inntekt for klassetur til Polen.

- Det som likevel er hovedårsaken til min nominasjon, er måten Melkebonde 69 (som han har kalt seg i sosiale medier) har tatt inn elever fra skolen som har hatt behov for arbeidspraksis (valgfag) veiledet dem og gitt dem arbeidsoppgaver med økende grad av ansvar. Det er flott å være vitne til hvordan dette forholdet i mange tilfeller har utviklet seg til vennskap som har bestått lenge etter endt skolegang, heter det i nominasjonen.

Torgeir hadde med seg sin kone Ann-Kristin under overrekkelsen av prisen, og ordfører Elbjørg Larsen kommenterte at det bak en vellykket bonde ofte står bak en en bra dame. Prisvinneren fikk et diplom og et maleri som er malt av den lokale kunstneren Inger Meyer.

Beæret prisvinner
Torgeir holdt en flott takketale der han takket for nominalsjonen og fortalte litt om livet på gården. 

- Bondeyrket er ofte et ensomt yrke, men på Lenninga har vi i mange år tatt i mot ungdom som har valgt det som nå henter arbeidslivsfag. Noen av disse har vært skolelei og noen har også egenskaper og kinnskapet som de ikke får realisert gjennom en kanskje teoribasert skole. Denne ordningen i samarbeid med skolen har gitt meg verdifull arbeidshjelp og hyggelig selskap. Jeg tror også at tilbudet har vært kjærkomment for Herøy skole, sa Lenning.

Lenning sa også at elevene som var på gården også ofte ville komme tilbake og jobbe der i helger og fridager og det var det ofte rom for.

- Jeg er svært stolt av å være herøyfjerdigen i en kommune med et dynamisk og spennende næringsliv. Tusen takk for prisen, avsluttet Lenning.

Trykk her for å se utdelingen på Kommune-TV

Næringsprisen 2021_Torgeir, Ann Kristin og ordfører
Torgeir Lenning ble tildelt årets næringspris. Her er han sammen med sin kone Ann-Kristin Lenning og ordfører Elbjørg Larsen
Vinnere av næringspris og frivviligpris 2021
Torgeir og Ann-Kristin sammen med ordfører og vinner av frivilligprisen Heidi Nilsen.

Annonser