HERØY KOMMUNES NÆRINGSPRIS 2013
Næringsprisen i Herøy har som formål å stimulere gründerånden som bidrar til nyskapning og utvikling av næringslivet i kommunen. Næringsprisen tildeles gründere, i form av enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner, som bidrar eller har bidratt til et næringsliv i vekst. Næringsprisen deles ut årlig i forbindelse med "Herøydagan".

Formannskapet og leder av næringsforeningen er jury for Næringsprisen, og foretar tildeling etter en gjennomgang av kandidater som innbyggerne har foreslått.

Prisen består av en gave til en verdi av kr 10.000,- Begrunnet forslag på kandidater sendes Herøy kommune, servicekontoret, 8850 Herøy eller e-post: post@heroy-no.kommune.no innen 15. april 2013  

Utvidet annonse finnes på kommunens hjemmeside www.heroy-no.kommune.no 

HERØY KOMMUNES KULTURPRIS –2013
Prisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Herøy. Kulturprisen deles ut årlig i forbindelse med "Herøydagan". Begrunnet forslag på kandidater sendes Herøy kommune, servicekontoret, 8850 Herøy eller e-post: post@heroy-no.kommune.no innen 15.apri1 2013

HERØY KOMMUNES UNGDOMSSTIPEND 
Stipendet er på kr. 10.000.- og kan utdeles en gang per år. Stipendet har som formål å hjelpe fram unge talenter. Stipendet skal tildeles unge og lovende personer som en inspirasjon til videre innsats, samt en anerkjennelse for den interesse som er vist innenfor kulturelle aktiviteter. Kandidatene skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrepet – herunder områdene sang og musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett.

Stipendet skal primært brukes til videreutvikling innenfor sitt område. Dette kan være i form av deltakelse ved kurs og seminarer og lignende, eller reisestipend i forbindelse med videreutvikling/studieopphold. Stipendet kan søkes av ungdom til og med 30 år fra Herøy kommune, eller som gjennom sin aktivitet er knyttet til kommunen. I søknaden må det opplyses om:

  1. Hva stipendet skal brukes til
     
  2. Kostnadsoverslag, dersom det er mottatt eller søkt om stipend/midler fra andre instanser tas dette med i konstandsoverslaget
     
  3. Tidligere mottatt stipend

 

Formannskapet avgjør hvert år på grunnlag av søknadene om stipendet skal utdeles. Formannskapet vurderer stipendets størrelse i forhold til søknadens art, varighet og de totale kostnadene.  Utdelingen av stipendet skjer i forbindelse med "Herøydagan". Søknad sendes Herøy kommune, servicekontoret, 8850 Herøy eller e-post: post@heroy-no.kommune.no innen 15. april 2013

KULTURMIDLER 2013
Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner kan søke tilskudd til bl.a.: Idretts- og friluftsliv, barne- og ungdomsaktiviteter, tiltak for funksjonshemmede, forsamlingshus, historisk arbeid og allment kulturarbeid. Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 75 06 80 00.

Søknad sendes Herøy kommune, servicekontoret, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller som e-post: post@heroy-no.kommune.no

Utvidet annonse finnes på kommunens hjemmeside www.heroy-no.kommune.no Søknadsfrist 15. april 2013