Næringsparken ferdig finansiert

2_komstyret_roy_s
Kommunestyret uttrykte stor tilfredshet med rådmann Roy Skogsholms framlegging av arbeidet med næringsparken på Hestøya. De nye kalkulasjonene holder seg godt innenfor kostnadsrammene politikerne ga i fjor sommer. - Et godt og trygt prosjekt, sa rådmannen.
Ordfører Arnt Frode Jensen ønsket at politikerne skulle få en grundig orientering om arbeidet med næringsparken, selv om de nye kalkulasjonene holder seg godt under rammen på 7, 8 millioner kroner som kommunestyret ga 30. juni 2009.
 
- Dette er en så viktig sak for Herøy at det også er viktig at kommunestyret drøfter den, sa ordfører Jensen og hadde bedt rådmann Roy Skogsholm ta en gjennomgang av hele prosjektet.
 
Venter med kai
Herøy kommunestyre vedtok i fjor sommer en sum på hele prosjektet på 30,7 millioner kroner.
 
Rådmannen kunne i kommunestyret tirsdag kveld legge fram nye kalkulasjoner med en samlet kostnad på 21,4 millioner kroner.
 
I dette ligger det blant annet at kommunen har bestemt seg for å vente med å bygge kai.
 
Dermed kan man vente med en investering som er budsjettert til 4, 7 millioner kroner.
 
For øvrig en beregning både Steinar Furu (Ap) og Bjørn Lund (Sp) mente lå alt for lavt. Men begge understreket at de støttet prosjektet fullt ut.
 
Dyrere veiomlegging
Derimot blir omleggingen av veien på Hestøya koste vel fire millioner, mot tidligere beregnet 2,1 millioner kroner.
 
- Vi tar en ny vurdering av kai i 2011, ut fra behovet til Marine Harvest, sa rådmann Skogsholm til politikerne sent tirsdag kveld.
 
Kystverket har nylig godkjent kai-prosjektet, men Herøy kommune mener man skal se bygging av kai sammen med bygging av Marine Harvests fryseanlegg.
 
- Derfor venter vi med kaia og ser den ut fra Marine Harvest sitt behov. Dette er også noe Kystverket anbefaler, sa rådmann Skogsholm.
 
Kystverket hadde i utgangspunktet holdt dybdeboring for kaia utenom kostnadberegningene, men er nå enig i at dette bør foretas når man har borerigg på plass.
 
Ekstrasøknad
Dermed har Kystverket også sagt seg villig til å behandle en ekstrasøknad fra Herøy kommune om bevilgning til dybdeboring for kai.
 
Rådmannen sa videre at det er foretatt nye dybdemålinger og det er foretatt prøveuttak av massen på bunnen.
 
- Vi har dermed en ganske sikker anbudsberegning. 50.000 kubikkmeter med stein, sand og noe leire skal tas ut og transporteres vekk.
 
Det er godt å kunne stå her i dag og bruke tall som er nesten hundre prosent sikre, sa rådmannen videre.
 
Liten risiko for kommunen
Han avsluttet med å si at finansieringen av prosjektet er veldig trygg og innebærer liten risiko for kommunen.
 
- Bare på avgiftene vi får inn er vi i balanse. De 7, 8 millioner kronene kommunen låner vil koste oss en halv millioner kroner i året.
 
Vi vil heller ikke betale avdrag på lånet de første fem årene, mens vi ikke har inntekter av dette.
 
Prosjektet er nesten fullfinansiert kun med de avtaler vi i dag har inngått. Så inntektene i prosjektet bekymrer meg ikke i det hele tatt, avsluttet rådmann Roy Skogsholm.
 
Fornøyde politikere 
- En veldig god redegjørelse, sa Steinar Furu (Ap) blant annet som mente kalkylen på kai lå for lavt. Men han mente prosjektet var godt.
 
Laila Furu Vold (Ap) var også veldig godt fornøyd med både utredning og prosjektet.
 
Svein Cato Jakobsen (også Ap) uttrykte at han så litt lysere på framtida etter rådmannen redegjørelse.
 
- Jeg vil berømme administrasjonen for hva de har fått til på så kort tid. Det står det respekt av, sa Jakobsen blant annet.
 
2_komstyret_roy_s
- Prosjektet er nesten fullfinansiert kun med de avtaler vi i dag har inngått, sa rådmann Roy Skogsholm til kommunestyret tirsdag kveld.

Annonser