Næringsforeningene i Herøy og Dønna har sendt en felles uttalelse til Fylkestingets medlemmer.

"En slik løsning vil gi næringslivet i HALD regionen store muligheter for vekst og fremgang. En slik løsning vil være en fremtidsrettet løsning, og gi transportløsninger som gir bedre konkurransekraft for regionens næringsliv."

"Herøy Næringsforening og Alstahaug Næringsforening henstiller på det sterkeste at prosjektet med fastlandsforbindelse til Herøy og Dønna vedtas", står det å lese i uttalelsen som er underskrevet av Harald Jakobsen og Sverre Andersen, som er ledere i henholdsvis Herøy og Alstahaug næringsforening.

Saken skal behandles av Fylkestinget 8. juni i sak 092/15 "Konseptvalgutredning KVU for fv 17 Brønnøy-Alstahaug med Herøy, Dønna og Vega - vedtak konseptvalg"
Trykk her for å lese saksframlegget på Nordland fylkeskommunes nettsider.