Ressursgruppa som har utredet ny sykehusstruktur på Helgeland anbefalte 3. desember 2018 at det skal være ett sykehus på Helgeland og at dette skal legges til Mo i Rana. Dette har skapt et voldsomt engasjement blant befolkning i sør og Ytre Helgeland. En egen støttegruppe på Facebook for Sandnessjøen sykehus har allerede fått over 17500 medlemmer.

Lørdag 15. desember står LO Ytre Helgeland som arrangør av et fakkeltog til støtte for Sandnessjøen sykehus.

Herøy Næringsforening støtter aksjonen og sponser med fakler til de som har tenkt å ta turen til Sandnessjøen. Faklene leveres ut på Kremmarhuset i Herøysenteret. Her har dey inntil 200 fakler som de ønsker å dele ut til befolkningen i Herøy.

- Vi vil vise at næringslivet i Herøy støtter opp for å beholde sykehuset i Sandnessjøen, og sponser de som ønsker å delta med fakler. Vi håper at både små og store Herøyfjerdinger reiser innover og stiller opp. Sykehuset i Sandnessjøen er utrolig viktig for oss som bor ute i øyan.

- Når minuttene teller for pasienter, spør man ikke om hvilket sykehus man velger å reise til. Det som virkelig betyr noe er at akuttberedskapen er i nærheten. Sykehuset er også en stor arbeidsplass og en viktig aktør for næringslivet. En nedleggelse av sykehuset vil derfor være svært negativt for hele Helgelandskysten, sier leder i Herøy næringsforening, Anne Karlsen.

Faklene leveres ut på Kremmarhuset i Herøy. De har åpent torsdag og fredag fra 10 til 18. Aldersgrense for å hente fakler er 16 år.

Kremmarhuset har åpningstid fra kl. 10 til 18 torsdag 13. og fredag 14. desember.

Her er programmet for arrangementet i Sandnessjøen:

13.30 Alstahaug skolekorps varmer oss opp
14.30 Faklene tennes
14.05 Fakkeltoget starter fra Petter Dass plass. Vi følger 1. mai ruta opp til sykehuset og slår ring rundt sykehuset. Vi returnerer til Petter Dass plass.
14.50 Appeller på Petter dass Plass

  • 1. appellant Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus med omegn, Hanne Wiig
  • 2. appellant Arbeiderpartiet i Alstahaug, Bård Anders Langø
  • 3. appellant Prost Olav Rune Ertzeid
  • 4. Appellant Alstahaug Høyre Stig Tore Skogsholm
  • 5. Appellant Elbjørg Larsen, Herøy AP

Arrangementskomiteen jobber også for at det skal serveres gløgg/kaffe på torget under appellene.

Trykk her for egen Facebook-side.