Den 28. juni er det igjen klart for Herøydagan. Herøydagskomiteen har som vanlig satt sammen et program med mye flott underholdning og moro for både store og små.  

Utstyrsbanken i Herøy jobber for å oppnå like muligheter for deltakelse, for barn og unge i Herøy kommune. Gjennom øremerkede midler fra Fylkesmannen, og i samarbeid med "Herøydagan" har de nå fått mulighet til å bidra til at flere barn og unge kan delta.

De ønsker derfor at barnefamilier som synes det er økonomisk vanskelig å delta på Herøydagan skal ta kontakt med dem. Utstyrsbanken har et visst antall billetter til forestillingene for barn og unge, som kan gis ut til familier som har behov for det.

Utyrsbanken kan kontaktes på følgende nummer:

  • Herøy ASVO: - 750 59 980
  • Herøy barnehage: Line Olsen Roan - 750 58 143
  • Solli barnehage: Trine Færø Jakobsen 40623832
  • Herøy skole: Lise Theimann - 750 58 750
  • Ledende helsesøster: Edith R. Hansen - 750 68 056
  • Helsesøster/folkehelsekoordinator: Karina Kilvær – 917 92 071
  • NAV Herøy: Mai-Lis Larsen - 468 41 620
  • Flyktning- og integreringsenheten: Marit Jørgensen/Gjertrud Færø Aune - 750 68 000

Frist er satt til fredag 22. juni 2017


Now even more people can enjoy «Herøydagan»
On the 28th of June it’s time for "Herøydagan". Several days of activities and shows for young and old. For the children there will be opportunities to attend shows during the weekend, in addition to join outdoor activities, buy food, drinks, cotton candy, balloons, and more fun stuff.

“Utstyrsbanken i Herøy” want to make sure that every child in Herøy has the same rights to participate in such activities, regardless of costs. We therefore have a certain number of tickets to performances for children, which can be given to families who cannot afford to attend “Herøydagan”. Please contact us for more information and to book tickets, on one of the numbers on the list above, before the 22th of June.