Nå kan du søke kulturmidler

kulturmidler
Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner kan nå søke tilskudd til ulike tiltak. Søknadsfristen er 1. april.
Slik er den offisielle kunngjøringen fra Herøy kommune:   KULTURMIDLER 2010

Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner kan søke tilskudd til bl.a.: Idretts- og friluftsliv, barne- og ungdomsaktiviteter, tiltak for funksjonshemmede,
forsamlingshus, historisk arbeid og allment kulturarbeid.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til servicekontoret,
tlf. 75 06 80 00.

Søknad sendes Herøy kommune, servicekontoret, 8850 Herøy eller e-post:
post@heroy-no.kommune.no
Frist: 1.april 2010.
kulturmidler
Fristen for å søke kulturmidler er 1. april.

Annonser