Nå kan det søkes om kulturmidler og talentstipend

Penger, lommebok, kjøpekraft.  Foto:Gunnar Lier

Alle organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner som har sitt virke i Herøy kommune kan søke om kulturmidler. I tillegg kan også personer mellom 12 og 30 år som er bosatt i Herøy kommune, eller har sterk tilknytning til kommunen søke om talentstipend. Søknadsfrist er fredag 14. mai 2021.

Kulturmidler
Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner som har sitt virke i Herøy kommune kan søke tilskudd.

Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle.

Rene kommersielle tiltak er ikke berettiget til tilskudd.

Det kan søkes tilskudd til:
Idrett- og friluftsliv, barne- og ungdomsaktiviteter, tiltak til funksjonshemmede, forsamlingshus, historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende, allment kulturarbeid som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst og husflid med mere.

Trykk her for å søke elektronisk innen 14. mai 2021.

Talentstipend
Ordningen har som formål å støtte unge talenter, og deles ut til lovende personer som anerkjennelse og som inspirasjon til videre innsats.

Stipendet kan tildeles ungdom med talent innen kunst/ kultur, idrett, eller åpen klasse om personen utmerker seg i noe annet.

Personer mellom 12 og 30 år som er bosatt i Herøy kommune, eller har sterk tilknytning til kommunen, kan søke.

Det kan søkes på tre hovedkategorier:

  • Åpen klasse (det som ikke faller under de andre kategoriene).
  • Idrett.
  • Kunst og kultur.

Trykk her for å lese vedtatte retningslinjer.

Trykk her for å søke elektronisk innen 14. mai 2021.

Annonser