Helse- og omsorgsdepartementet kunngjorde i juni 2016 at alle norske barn skal få tilbud om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Nå trer dette i kraft. Barn født fra og med 1. november 2016 vil få tilbud om kombinasjonsvaksinen Hexyon fra 3-måneders alder. Siden første dose gis ved 3-måneders alder, vil oppstart med den nye vaksinen bli i begynnelsen av februar 2017.

Til nå har alle spedbarn fått tilbud om kombinasjonsvaksine som beskytter mot de fem sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type B. Dette er en såkalt femvalent vaksine som gis ved 3-, 5- og 12-måneders alder. Hepatitt B-komponenten vil inngå i en slik kombinasjonsvaksine sammen med disse. Det vil ikke medføre flere stikk eller helsestasjonsbesøk for barnet.

Allerede innført i de fleste land
Innføringen av vaksine mot hepatitt B i barnevaksinasjonsprogrammet bygger på råd fra en ekspertgruppe nedsatt av Folkehelseinstituttet. Rapporten fra ekspertgruppen, med utdypende informasjon om bakgrunnen for anbefalingen, ble publisert i 2008. Hittil har kun barn i spesielle risikogrupper for hepatitt B-smitte fått tilbud om denne vaksinen.

De fleste land i verden har inkludert hepatitt B-vaksine i sine barnevaksinasjonsprogram. Vaksinen Hexyon (SPMSD) er en såkalt seksvalent vaksine som beskytter mot de seks sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type B og hepatitt B.

Vaksinen er en ferdigfylt sprøyte som er klar til bruk. Den er godkjent av Statens legemiddelverk og har vært på markedet siden 2012.  Enkeltkomponent hepatitt B-vaksine har vært i utstrakt bruk globalt og i Norge siden 1983.

Sikkerhet og effekt av vaksinen til bruk på spedbarn ble undersøkt i kliniske utprøvninger før den ble markedsført i 2012. Siden den gang er 12, 8 millioner doser distribuert på verdensbasis.

Kilde: Folkehelseinstituttet