Fra 1. juli 2022 ble det gratis å ta ferge på 17 strekninger i Nordland. Gratis ferger ble da innført av regjeringen for alle samband med under 100.000 årlige reisende. Dette medførte at det ble gratis å ta ferge mellom Søvik, Austbø eller Brasøy mens man fortsatt måtte betale hvis man skulle til Herøy fergekai (Flostad). For Dønna ble det gratis å reise til og fra Løkta. 

Dette medførte selvsagt en god del frustrasjon blant både lokale politikere og reisende, men fra 16. august 2023 er det nå blitt gratis for både kjøretøy og passasjerer på hele fergestrekningen.

Lovet i Hurdalplattformen
– I dag vert reisekvardagen fleire stader litt enklare, med gratis ferje. Ferja er mange stader livsnerven i samfunnet. Her er halverte takstar og gratis ferje eit viktig tiltak for å lette kostnadene, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i ei pressemelding.

Regjeringa har brukt 420 millionar kroner til gratis ferje og til å redusere takstane til 50 prosent samanlikna med takstane 1. januar 2021. Dette kjem i tillegg til dei midlane som allereie har vore brukt til å redusere ferjetakstane.

Det legg til rette for at ferjer til øyer og andre samfunn utan veg til fastlandet frå 16. august kan bli gratis.

– Ei målsetting i Hurdalsplattforma var gratis ferje til øyer og andre samfunn utan vegforbindelse til fastlandet og å gjere alle ferjesamband med under 100 000 passasjerar årleg gratis. Det har vi no lagt til rette for, seier Nygård.

Gratis ferger i Nordland
Her er en oversikt over hvilke fergesamband som nå er gratis i Nordland. Nye er markert med rød skrift.
For hele Norge er det nå over 70 fergesamband som er gratis.

 • Bodø – Værøy – Røst – Moskenes
  (alle strekninger unntatt Bodø – Moskenes t/r)
 • Brønnøysund – Sauren/Stortorgnes
 • Digermulen – Finnvik
 • Festvåg – Misten
  (gratis fra 16.08.2023)
 • Forøy – Ågskardet
  (gratis fra 16.08.2023)
 • Horn – Igerøy
 • Horn – Andalsvåg
  (gratis fra 16.08.2023)
 • Igerøy – Tjøtta
 • Jektvik – Kilboghamn
 • Mosjøen – Hundåla
 • Nesna – Nesnaøyene
 • Nordnesøy – Kilboghamn (Rødøysambandet)
 • Sandnessjøen – Dønna – Løkta
  (gratis fra 16.08.2023)
 • Solfjellsjøen – Vandve
 • Stokkvågen – Træna
 • Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund
 • Sund – Horsdal – Sørarnøy
 • Svolvær – Skrova – Skutvik
 • Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy
  (Søvik – Herøy er gratis fra 16.08.2023)
 • Tjøtta – Forvik
 • Ørnes – Vassdalsvik – Meløysund – Bolga