Musikkverk til 150års-jubileet

5_kirkespill
Herøy formannskap skal 21. desember bestemme om Herøy kommune skal be Reidar Moursund skrive et musikkverk til kommunens 150års-jubileum i 2012. Bestillingsverket vil bestå av tekster av Helge Stangnes og Alf Knutsen skal være kunstnerisk leder og stå for korarrangementene.

Verket vil i hovedsak framføres av et kor med lokale aktører, en sangsolist og en eller to fortellere. 

I tillegg vil det være musikere, deriblant en strykekvartett.

70.000 kroner Til møtet 21. desember har rådmannen innstilt på at innvilges 70.000 kroner fordelt med 35.000 i 2010 og 35.000 i 2011 til utarbeidelse og fremføring av et bestillingsverk i forbindelse med Herøy kommunes 150-års jubileum. 

Og at fremføringen av verket må koordineres med det øvrige programmet for jubileet.  Utgiftene innarbeides i budsjett 2010 og 2011.

Det er Reidar Moursund som har sagt seg villig til å lage et musikalsk bestillingsverk til kommunens 150-års jubileum. 

Herøy kirke Det arbeides ut fra et musikkverk som har en varighet på om lag en time og som skal fremføres i Herøy kirke.     Lokal tilnærming Innholdet i verket vil beskrive ulike uttrykk/stemninger som alle kan kjenne seg igjen i, og med en lokal tilnærming og gjenkjennelse.

Bestillingsverket vil bestå av tekster av Helge Stangnes og musikk av Reidar Moursund. 

Trykk HER for å lese om Helge Stangnes på Wikipedia.

I tillegg vil Alf Knutsen bli brukt som kunstnerisk leder og ansvarlig for korarrangement.

Inndekning Bestillingsverket har en budsjettert totalkostnad på 281.000 kroner.  Dette tenkes dekket inn av billettinntekter, sponsormidler, fylkeskommunale midler og en kommunal andel. 

Den kommunale andelen er beregnet til 70.000 kroner, der det ønskes at 35.000 blir bevilget i 2010, og det resterende i 2011.

Positiv sak Saksbehandler Geir Berglund ser på bestillingsverket som en meget positiv sak for Herøy kommune. 

Med små midler på kulturbudsjettet kan Herøy omsette dette i kulturtiltak av høy kvalitet.  Kommunens 150-års jubileum er en god anledning for urfremføring av et lokalt musikkverk. 

Vaart Daglige Brød Budsjettet for bestillingsverket er nøkternt og gir liten risiko for kommunen.  Saksbehandler tilrår at kommunen støtter dette kulturarbeidet.

Det er for øvrig Reidar Moursund som har skrevet musikken til kirkespillet "Vaart Daglige Brød" (bildet).
5_kirkespill
Jubileumsverket skal oppføres i Herøy kirke, slik som kirkespillet "Vaart Daglige Brød" og bildet er hentet fra prøvene til dette i sommer..
5_reidar_og_alf
Reidar Moursund (til høyre) skal skrive musikken, mens Alf Knutsen skal være musikalsk leder og lage korarrangementene, slik som under "Vaart Daglige Brød".

Annonser