Mowi tar filétdriften tilbake til Herøy

Mowi_Yngve

Mowi skal starte opp med en ny filétlinje på fabrikken i Herøy. Dette innebærer at det i første omgang blir 12 nye arbeidsplasser i kommunen.

En nyfiletlinje sørger for 12 nye arbeidsplasser på Mowi sin fabrikk på Herøy, som fra før holder 130 arbeidsplasser. Dette er et resultat av en god prestasjon i Mowi nord, sier fabrikksjef Jan Erik Kvingedal.

Den nye filetlinjen kommer først og fremst som et resultat av at Mowi region nord skal produsere laks til merkevaren Mowi Pure. Til nå har laksen til Mowi Pure blitt produsert i region midt.

- Vi gjør det godt og har alle forutsetninger for å drive oppdrett, sier Ynge Magnussen som er en av to tillitsvalgte på fabrikken på Herøy.

Roser samarbeidet
Tradisjonelt har Mowi hatt et tett samarbeid med Herøy kommune, og ordfører Elbjørg Larsen (Ap) gleder seg over vekst og nye arbeidsplasser på Herøy. Hun trekker fram at et godt samspill mellom kommune og næringsliv er viktig.

- Med en så stor bedrift i kommunen er det helt nødvendig å legge til rette for utvikling, sier ordføreren. 

Fabrikksjefen roser kommunen for å gjøre nettopp det.

- Kommunen har alltid vært positive, og det har vært utrolig viktig for oss, understreker Kvingedal.

Han mener den nye filetlinjen bidrar til å styrke Mowi sin posisjon på Herøy. Det er også prosjektleder Truls Larssen enig i.

- Det er utelukkende positivt at vi befester vår posisjon her. Det gjør oss attraktive som arbeidsgiver, poengterer han.

Får filétlinjen «tilbake»
Det er ikke første gang det er filétdrift på fabrikken på Herøy, og at Mowi nord nå blir filétaktør igjen tror både Kvingedal og Magnussen at de ansatte vil sette pris på.

- At vi nå starter opp igjen med filetdrift gjør noe med både de ansatte og øyen her, sier Magnussen.

Han trekker fram at dette også vil ha positiv påvirkning på den eksterne slaktingen.

- Det er en kontinuerlig etterspørsel av filét, og vi er allerede inne i logistikkflyten. Dette kan gjøre oss til en attraktiv slaktepartner. Filéten skal til slutt ut på et marked, så her nytter det ikke å se på hverandre som konkurrenter, sier han.

Samler selskapet
Kvingedal forteller at arbeidet med filétlinjen har samlet ansatte i Mowi på tvers av selskapet.

- Gjennom prosjektet har jeg som fabrikksjef for eksempel blitt en brobygger mellom regionene og de som jobber administrativt med prosjektet. I tillegg har vi samarbeidet tett med kollegaer i Polen, hvor filetlinjen bygges. Dette er eksempel på et prosjekt som samler selskapet, forteller Kvingedal.

Ifølge han har det vært utelukkende positive tilbakemeldinger på prosjektet, selv om det vil kreve både omstilling og hardt arbeid.

- Mange av de ansatte på fabrikken har jobbet der i veldig mange år. Dette gir nye mål og ny motivasjon, sier Kvingedal, og fortsetter:

- Folkene våre liker utvikling, og liker å stake ut kursen. Når vi setter oss mål når vi dem – det er bare slik vi er, avslutter han.

 

Filetproduksjon ved Mowi 2010_lokaler
I disse lokalene skal filetlinjen plasseres. (Foto: Mowi)
Filetproduksjon ved Mowi 2010_Truls, Elbjørg, Yngve og Jan Erik
Mowi roser det gode samarbeidet med Herøy kommune. Fra venstre: Prosjektleder Truls Larssen, ordfører Elbjørg Larsen, tillitsvalgt Yngve Magnussen og fabrikksjef Kan Erik Kvingedal. (Foto: Mowi)
Mowi_Yngve
Her er et flyfoto av fabrikken til Mowi på Hestøya i Herøy fra noen år tilbake. (Foto: Yngve Magnussen)
Mowi informerer 29
Fabrikksjef Jan Erik Kvingedal orienterte formannskapet om bedriften og planene videre under siste formannskapsmøte 29. januar 2020.

Annonser