Momskompensasjon til lag og foreninger

Penger[1]

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1. september 2020, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søkere må vere registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no

Idretten har søknadsfrist 15. august og søker via Norges idrettsforbund. Idrettslagene søker gjennom KlubbAdmin. Er det noen som har spørsmål er det bare å ta kontakt.

Mer info her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Annonser