Møtte næringslivet om ferjerutene

11_MH_ruter_alle
Fredag hadde ordfører Arnt Frode Jensen og rådmann Roy Skogsholm møte med de to største bedriftene i kommunen, næringsforeningen i Herøy og nytilsatt markedskontakt i fylkets samferdselsavdeling Svein Christian Wiik.
Ferjerutene for de to ferjesambandene over henholdsvis Dønna og Herøy er nå ute på høring i de berørte kommunene.
 
1. oktober skal sambandene ut på anbud.
 
De største bedriftene
Sist fredag hadde ordfører Arnt Frode Jensen invitert til møte med de to største bedriftene og Herøy næringsforening for å diskutere anbudsgrunnlaget.
 
Møtet ble holdt i møterommet til Marine Harvest med fabrikksjef Kjell Stokbakken hos Marine Harvest og logostikkansvarlig Henry Jarle Sortland, daglig leder i Seløy Undervannservice AS, leder i Herøy næringsforening Roger Hansen til stede.
 
Sammen med rådmann og ordfører i Herøy og Svein Christian Wiik fra fylkeskommunen.
 
Hyppige avganger
For Marine Harvest er det viktig å få hyppige avganger i perioden fra midt på dagen til klokken 20/21 om kvelden.
 
- Ettermiddagen er den travleste perioden på dagen hos oss, selv om de første bilene kjører ut fra oss ved halv åtte-tiden om morgenen, uttalte fabrikk Kjell Stokbakken hos Marine Harvest i Herøy blant annet.
 
I dag går det ut rundt 17 full-lastete vogntog med laks hver dag. Fra neste år planlegger oppdrettsdiganten å øke dette til 18 – 19 per dag, spesielt i sommermånedene.
 
Engstelige for dønnaveien
Kombinert med økt turist-trafikk fryktet Stokbakken at det kan bli stort trykk på ferjesambandet over Herøy.
 
Han minnet om at mange av sjåførene, kanskje spesielt russiske, en engstelige for å kjøre til Dønna på dårlige veier.
 
- Vi sender nesten halvparten av vår produksjon over Dønna, men sjåførene liker det ikke. Og russiske tralere kjører gjerne sammen både to og tre.
 
Snitt på 17 tonn
Det er ikke bare bare å møte en slik konvoi på den smale veien til Dønna, fastslo Stokbakken.
 
I snitt er vogntogene som anløper Marine Harvest på 17 tonn, og bilferja Alsten kan kun ta tre slike på en gang.
 
Stokbakken mente også at siste avgang fra Dønna klokka 23.10 er for tidlig all den tid Marine Harvest produserer helt fram til 23.30.
 
Rundt midnatt
- Det hadde passet bedre med en avgang rundt midnatt, mente Stokbakken som også passet på å poentere overfor fylkeskommunen at hans bedrift i dag har 180 ansatte fra nesten alle kanter av verden.
 
Markedskontakt i fylkets samferdselsavdeling Svein Christian Wiik noterte mye under møtet.
 
- Jeg hadde invitert Wiik til møtet for at han skulle bli problemene vi har på sambandet, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.
 
11_MH_ruter_alle
Roger Hansen i Herøy næringsforeningen (f.v.) , Robert Tønne i Seløy Undervannservice, Kjell Stokbakken og Henry Jarle Sortland (Marine Harvest), rådmann Roy Skogsholm, ordfører Arnt Frode Jensen og Svein Chr. Wiik fra fylkeskommunen.
11_MH_heroeys_ledelse
Rådmann Roy Skogsholm (fra venstre), ordfører Arnt Frode Jensen og Svein Christian Wiik fra fylkeskommunens samferdselsavdeling.

Annonser