Møter Navarsete

ordfoerer_afj
13. mars skal ordfører Ant Frode Jensen, sammen med fylkesråd Odd Tørset, møte samferdselsminister Liv Signe Navarsete i Oslo. Det er fylkesråden som har bedt herøyordføreren representere Nordland fylke i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan.
- Hensikten er å selge inn en forståelse for at vi trenger mer penger til samferdsel på Helgeland.

Vi står foran enorme utfordringer på ytre Helgeland. Det er nok å vise til veksten i oppdrettsnæringa og Stortingets vedtak om at Helgelandsbasen skal være base for Skarv.

Vedtaket i fylket om å gå for bygging av Toven-tunnelen veier også positivt i denne sammenhengen.

Nå gjenstår det å få mer penger til bedre kommunikasjon på ytre Helgeland, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.

Som legger til at når han blir spurt om å være med å representere Nordland så sier man "ja".

Også fylkene Troms og Finnmark vil være representert på møtet og skal gjøre tilsvarende forsøk på å markedsføre sine behov for samferdselspenger.
ordfoerer_afj
Ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser