Møter grendeutvalgene i dag

stig_neraas2
Leder for "Prosjekt Økt Bosetting" Stig Neraas skal i dag ha møter med grendeutvalgene i både Brasøy og Husvær. Her ønsker han gode innspill på tiltak som kan være med på å øke innbyggertallet i kommune.
- Og kanskje spesielt ber jeg grendeutvalgene se på muligheter og tiltak i de enkelte kretsene, forteller Stig Neraas.
 
Han vil blant annet komme inn på aktiviteter, friluftsliv, natur, boliger for salg eller leie, tomtemuligheter og arbeidsplassr.
 
Videre ønsker Neraas forslag til tiltak som kan hjelpe fastboende for økt gründervirksomhet.
 
Hvilke muligheter finnes i grenda for gründere utenfra, er også et stikkord for møtene han skal ha i ettermiddag.
 
Klokken 14.30 i dag møter Neraas grendeutvalget i Brasøy. Møtet foregår i kaféen hos Brasøy Handelssamvirke.
 
Klokken 18 møter han grendeutvalget i Husvær og møtet finner sted i nedlagte Husvær skole.
 
Det er tre uker siden han hadde sin første arbeidsdag i Herøy og har brukt tiden godt til å skaffe seg oversikt over både prosjektet og kommunen som eier prosjektet.
 
Sammen med styringsgruppen har han begynt å se på mulige tiltak som kan bringe arbeidet videre.
stig_neraas2
Stig Neraas.

Annonser