Møteprotokoller lagt ut

3_eldreraadet_henvisning
Her finner du møteprokollene fra møtene i Herøy Barne- og Ungdomsråd, Herøy eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Alle møtene er nylig avholdt.

Klikk HER for å lese referat fra møtet i Herøy Barne- og Ungdomsråd.

Klikk HER for å lese referat fra møtet i Herøy eldreråd

Klikk HER for å lese referat fra møtet i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Referatene er også lagt ut på kommunes nettside.
3_eldreraadet_henvisning
Her finner du møtereferat fra den ukes ukes møter, også Herøy eldreråd som vi her ser bilde fra.

Annonser