Møteprotokoller lagt ut

moeteprotokollbilde_01
På kommunens nettside kan du nå lese møteprotokollene fra siste møte i Herøy formannskap (8. juni) og Herøy Barne- og Ungdomdsråd (10. juni).
Og flere kommer. Her legges innkallinger og vedtak til alle møter ut før og etter møtene.
 
Her kan du også lese om blant annet et spennende fotokonkurranse i regi av Direktoratet for naturforvaltning (DN), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)
 
Kommunens nettside finner du på http://www.heroy-no.kommune.no/
 
eller ved å bruke menyknappen nede på Herøyfjerdingen.
moeteprotokollbilde_01

Annonser