Møteplan for 2010

kommunestyret_desember_01
Første formannskapsmøte i 2010 er 26. januar, mens neste kommunestytemøte ikke er før 16. mars. Her er oversikten over møter for alle kommunale organer i 2010.
     

Form.sk.

Plan- og tekn.

Hovedutvalg

K-styre

Eldreråd

Råd for

Funksj.h.

Barne- og

Ungdomsrådet

Merkn.

Tirsdag

Onsdag

Tirsdag

Mandag

Tirsdag

Torsdag

 

26.01.10

27.01.10.

 

 

 

 

 

02.03.10

03.03.10

16.03.10

08.03.10

09.03.10

04.03.10

 

13.04.10

14.04.10

 

 

 

 

*)

11.05.10

12.05.10

 

 

 

 

*)

08.06.10        

09.06.10

22.06.10      

14.06.10

15.06.10

10.06.10

 

22.06.10        

 

 

 

 

 

 

31.08.10

01.09.10

 

 

 

 

 

05.10.10        

06.10.10

19.10.10      

11.10.10

12.10.10

07.10.10

 

23.11.10        

24.11.10

 

 

 

 

 

 

 

14.12.10      

06.12.10

07.12.10

02.12.10

 

21.12.10

 

 

 

 

 

 

   Merknader: *)   Det avholdes et ekstra kommunestyremøte i april/mai når regnskapet og årsrapporten for        2009 er klar.  
kommunestyret_desember_01
Herøy kommunestyre i desember.

Annonser