I en fremtidsfullmakt peker du ut en person som skal ivareta din økonomi og perosnlige interesser hvis du ikke kan gjøre det selv. Er det nødvendig og når bør vi gjøre en slik avtale er spørsmål som vil bli besvart, samt mer info om hva en fremtidsfullmakt innebærer. 
Dette er aktuelle og viktige temaer å ta stilling til.

Ta gjerne med pårørerende for å få med seg dette temaet.