Møte om "Fiberherøy"

fiberheroey
I dag onsdag hadde Herøy kommune møte med Telenor, Monet og HelgelandsKraft for å drøfte det videre arbeidet med bredbåndssatsinga "Fiberherøy".
Rådmann Roy Skogsholm og IKT-ansvarlig i Herøy kommune og prosjektleder Svein Lundestad satt onsdag i flere møter med samarbeidspartnerne for å drøfte den videre framdriften av prosjektet som skal gi Herøy - og deler av både Dønna og Alstahaug - mye bedre bredbåndstilbud.


Rådmann Roy Skogsholm sier at HelgelandsKraft sagt sagt seg villig til å være med i prosjektet videre.

Videre har Skogsholm og Lundestad hatt møte med det største entreprenørselskapet i dette prosjektet Seløy Undervannsservice om kostnadsgrunnlaget og den videre framdriften.

På slutten av dagen satt Skogsholm og Lundestad i møte med både Telenor, internettleverandøren Monet og HelgelandsKraft.

Rådmannen omtaler de to førstnevnte som foreløpige "mulige" samarbeidspartnere.


Rådmann Roy Skogsholm opplyser at Herøy kommune har enda noen aktører igjen som kommunen skal ha møte med senere.
fiberheroey
Fra venstre rådmann Roy Skogsholm, Rune Jensen fra Monet, Trond Andreassen fra Telenor Trondheim, IKT-ansvarlig Herøy kommune Svein Lundestad og Øystein Løite fra HelgelandsKraft.

Annonser