Målet med møtet er å få presentert Hurtigrutens strategi og forventninger, samt gjennomføre workshoper for å vurdere eksisterende og utvikle nye interessante opplevelsestilbud / -opplevelsespakker. Reiselivsnæringen oppfordres til å samarbeide om å utvikle helhetlige tilbud.

Samarbeidet innbefatter også at Hurtigruten gjennom sitt apparat i Norge, Norden og Europa vil markedsføre og selge hele Helgeland. Gjennom bilder, tekst og kampanjer skal Hurtigruten løfte frem attraksjonene og opplevelsesmulighetene for et større publikum.

Det er viktig at reiselivsaktører og andre som tilbyr opplevelser for de reisende i Herøy er på banen nå, dette kan gi uante muligheter framover sier Stig Neraas til Herøyfjerdingen. Mer informasjon angående møtet kontakt Neraas på mobil 94150812

Påmelding til: kristin@visithelgeland.com innen i morgen onsdag 3.4 klokken 14.00