Møte i teknisk hovedutvalg

Teknsisk hovedutvalg

Det avholdes møte i teknisk hovedutvalg tirsdag 26.mai kl.09:00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Følgende saker skal behandles:

 6/2020 - Dispensasjon akvakultur fra Kystsoneplan i området Brennholmen

 7/2020 - Båthågjen hyttefelt (planident 201903)

 8/2020 - 7/8 - Fradeling til boligtomt med dispensasjon

 9/2020 - 3/7 - Fradeling til tilleggstomt med dispensasjonssøknad

10/2020 - Dispensasjon akvakultur fra Kystsoneplan i området Hjartøyholman

11/2020 - Dispensasjonssøknad - Kvitskjæret - Kobbvåglaks AS

12/2020 - 3/149 - Søknad om dispensasjon. Oppføring av uthus på gnr/bnr. 3/149 og 3/167

13/2020 - 27/38 - Utlegging av flytekai

14/2020 - 3/11 - Oppfølging av spikertelt - Berit Olsen

15/2020 - 4/387 - Dispensasjon Avløp

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Annonser